Presentaties

Voor dummies...
10.00 uur - Het Family Justice Center-3
10.00 uur - Movisie FJC's in Europe
11.00 uur - Leven na forensische zorg
12.00 uur - FTP de sleutel naar een veilige terugkeer
13.45 uur - MDA++ Een aanpak die werkt en Kwaliteitskader 
14.45 uur - Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein
14.45 uur - Privacy-in-Zorg-en-Veiligheid

Het Debat
10.00 uur - Doen wat nodig is. Simpel toch
11.00 uur - Delinquente dilemma's Een integrale aanpak in de ambulante forensische Psychiatrie
12.00 uur - Van Veilig Thuis naar Actiecentrum zorg en veiligheid
13.45 uur - Pendrecht reclasseren in de buurt
14.45 uur - Veilig Thuis en Veiligheidshuis
15.45 uur - Systeemsturing als gedeelde verantwoordelijkheid gezamelijk resultaten bereiken in het zorg- veiligheidsdomein

Pecha Kucha
10.00 uur - Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld: hulpmiddel bij inrichting gemeentelijk beleid
11.00 uur - Ketenbrede samenwerking voor de meest complexe doelgroep
12.00 uur - Jeugdige dader en de cyberwereld
13.45 uur - Moeder en Kind verlaten de vrouwenopvang: (wie) is dat een zorg?
14.45 uur - Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg
15.45 uur - Gemeenten en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Persoonlijke verhalen
10.00 uur - EFP
12.00 uur - Wat begeleiden bij re-integreren werkelijk betekent
15.45 uur - Adolescentenstrafrecht intro Min VenJ

Thematafels
11.45 uur - Samenwerking zorg en veiligheid ten aanzien van jeugd- en adolescenten-strafrecht, onbekend maakt onbemind
13.30 uur - Leerateliers JGZ “Van denken in afdoeningen naar doen wat nodig is” 
15.15 uur - CvZ verslagje thematafel aansluitende zorg is goed te regelen

Verdieping 1
10.00 uur - Jeugdige delinquent en het puberbrein
10.00 uur - PIT (NTR)
10.00 uur - Preventief Interventie Team voortgangsrapportage 2017
11.00 uur - Portretten jeugdige veelplegers
12.00 uur - Toetsen vanuit de bedoeling
13.45 uur - Besturing van complexe samenwerking
14.45 uur - Alternatieve vormen vrijetijdsbenemin jeugd
14.45 uur - KV Teaser
14.45 uur - Verkenning invulling vrijetijdsbeneming justitiële jeugd

Verdieping 2
10.00 uur - De wijk-GGD’er “Schakel tussen zorg en veiligheid”
12.00 uur - Oog voor screening en toeleiding naar zorg
13.45 uur - Toesten vanuit de bedoeling
15.45 uur - Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg

Dag van Zorg en Veiligheid Live
1. Aanpak verwarde personen
2. Weerbare jongeren weerbare professionals
3. Zonder zorg geen veiligheid
4. De regionale voorziening
5. Veiligheid en minder recidive
6. Prioriteit is veiligheid

Verslag

Op de dag zelf zijn er foto's en een compilatiefilm gemaakt. Wilt u een indruk krijgen van de dag of nog even terugkijken? Dan kunt u de foto's en deze korte film bekijken.