Dag van Zorg en Veiligheid

Op de Dag van Zorg en Veiligheid maak je kennis met nieuwe manieren van samenwerken van zorg, welzijn, veiligheid en straf. Centraal staat de kwetsbare burger waarvan de persoonlijke situatie zo complex is, dat één partij alleen het niet kan oplossen. In een inspirerend en praktijkgericht aanbod van workshops delen collega-professionals en deskundigen hun ervaringen, kennis en succesvolle werkwijzen.

De dag staat in het teken van inspireren, informeren, agenderen en verbinden. Vanuit het programma Geweld Hoort Nergens Thuis is er een speciaal programmaonderdeel over de 'Route 2021'. Betrokkenen bij het programma Geweld Hoort Nergens Thuis kunnen zich hiervoor aanmelden op het inschrijfformulier. 

Voor wie?

De Dag van Zorg en Veiligheid is voor iedereen die:

Thema's

Welke thema’s komen tijdens deze dag zeker aan de orde?

Programma

Na de gezamenlijke opening van de congresdag, bepaal je tussen 11.00 en 16.00 uur je eigen programma. Neem deel aan een debat of ga in gesprek aan een van de thematafels, luister naar persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen of raak geïnspireerd door projecten uit het hele land. Van tevoren inschrijven voor diverse programmaonderdelen is niet nodig. Het is heel eenvoudig: wees op tijd bij de workshop als je een bepaalde sessie niet wil missen.

Programma van de dag

9.15 - 10.00 uur: ontvangst en registratie deelnemers
10.00 - 11.00 uur: plenair programma, welkomstwoord door Jack Mikkers (burgemeester 's-Hertogenbosch)

11.00 - 12.30 uur: Besloten sessie van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis, over de Regionale route 2021. Aanmelding voor deze sessie is vereist. 

11.15 - 15.45 uur: Workshoprondes. Per workshopronde kiest u de workshop van uw voorkeur. Bekijk het workshopaanbod en maak alvast uw keuze. 

16.00 - 16.30 uur: Plenaire afsluiting met o.a. Sven de Langen (wethouder Rotterdam) en Liesbeth Spies (burgemeester Alphen aan den Rijn).

16.30 uur: Netwerkborrel

 

Workshopoverzicht

09:15
Ontvangst
Algemeen | Informatiemarkt | Eindigt: 10:00
10:00
Informatiemarkt en catering
Algemeen | Informatiemarkt | Eindigt: 12:00
16:30
Netwerkborrel
Algemeen | Informatiemarkt | Eindigt: 17:30
10:00
Plenair programma
Algemeen | Limousin 2 (plenaire zaal) | Eindigt: 11:00
16:00
Plenaire afsluiting
Algemeen | Limousin 2 (plenaire zaal) | Eindigt: 17:30
11:00
Besloten sessie Geweld Hoort Nergens Thuis
| Limousin 3 | Eindigt: 12:30
12:45
15. Het tegengaan van radicalisering op het snijvlak van zorg en veiligheid.
Radicalisering | Limousin 2 (plenaire zaal) | Eindigt: 14:00
14:15
30. LVBEELD, LVB en niet LVB jongeren in beeld, discussie van en tussen professionals
Domeinoverstijgend | Limousin 2 (plenaire zaal) | Eindigt: 15:30
13:00
20. ‘Dealen met Wanhoop’
Domeinoverstijgend | Dexter 18 | Eindigt: 13:45
14:30
31. Kruip in de huid van…. Wonen op vakantieparken: a wicked problem
Domeinoverstijgend | Limousin 3 | Eindigt: 15:40
11:15
1. Proeftuinen Ketenveldnorm
Personen met verward gedrag | Dexter 19 | Eindigt: 12:30
13:00
17. Samen leren van calamiteiten in gezinnen
Kindermishandeling en huiselijk geweld | Dexter 19 | Eindigt: 14:15
14:30
32. Van wijkbewoner naar gedetineerde en weer terug.
Re-integratie ex-gedetineerden | Dexter 19 | Eindigt: 15:45
11:15
2. Wijkrechtbank: probleemoplossing centraal
Re-integratie ex-gedetineerden | Dexter 30 | Eindigt: 12:30
13:00
18. Een brede blik, een gedeelde visie en een lange adem! Preventie van polarisatie en radicalisering met het jeugddomein
Radicalisering | Dexter 30 | Eindigt: 14:15
14:30
33. De meerwaarde van Ervaringsdeskundigheid
Kindermishandeling en huiselijk geweld | Dexter 30 | Eindigt: 15:45
11:15
3. Toeleiding naar Zorg- en Veiligheidshuizen
Zorg- en veiligheidshuizen | Galloway | Eindigt: 12:30
13:00
19. Veilige terugkeer in de samenleving met de passende zorg? - samenwerking DJI met (netwerk-) partners
Re-integratie ex-gedetineerden | Galloway | Eindigt: 14:15
14:30
34. Spreekuur Huiselijk Geweld ZSM
Kindermishandeling en huiselijk geweld | Galloway | Eindigt: 15:45
12:00
4. Regionaal projectleiderschap onder de loep
Speciaal voor projectleiders | Dexter 17 | Eindigt: 13:00
11:15
5. Bureau Nazorg ex-gedetineerden Gemeente 's-Hertogenbosch, De Bossche Aanpak
Re-integratie ex-gedetineerden | Dexter 18 | Eindigt: 12:00
13:00
16. Woonoverlast: Mijn geweld(ad)ige buurman
Personen met verward gedrag | Limousin 3 | Eindigt: 14:15
14:00
35. “Wat kunnen we doen voor mijn zoon?”
Domeinoverstijgend | Dexter 18 | Eindigt: 14:45
15:00
45. Street-triage Twente
Personen met verward gedrag | Dexter 18 | Eindigt: 15:45
11:15
6. Workshop Aanpak multiproblematiek
Domeinoverstijgend | Dexter 16 | Eindigt: 12:00
12:30
21. Verwarring is een bron van vernieuwing
Kindermishandeling en huiselijk geweld | Dexter 16 | Eindigt: 13:45
14:00
36. Centrum seksueel geweld
Kindermishandeling en huiselijk geweld | Dexter 16 | Eindigt: 14:45
15:00
46. Lessen uit eigen (proef)tuin: integrale dienstverlening voor multiprobleemhuishoudens
Domeinoverstijgend | Dexter 16 | Eindigt: 15:45
11:15
7. Persoonlijk Top (X)- FIT (de praktijk achter de methodiek)
Zorg- en veiligheidshuizen | Dexter 15 | Eindigt: 12:00
13:00
22. Pilot kwetsbare arrestanten Den Bosch
Personen met verward gedrag | Dexter 15 | Eindigt: 13:45
14:00
37. De beweging om tot een halt te komen, iedereen doet er toe
Kindermishandeling en huiselijk geweld | Dexter 15 | Eindigt: 14:45
15:00
47. Detentie en Terugkeer Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam en JC Zaanstad
Re-integratie ex-gedetineerden | Dexter 15 | Eindigt: 15:45
11:15
8. De foto, niet de film: informatie delen in het Sociaal Domein
Domeinoverstijgend | Dexter 13 | Eindigt: 12:00
13:00
23. Vuistregels voor informatie delen. ICT kan ook helpen.
Domeinoverstijgend | Dexter 13 | Eindigt: 13:45
14:00
38. De aanpak van mensenhandel en het gebruik van gegevens bij samenwerking
Mensenhandel | Dexter 13 | Eindigt: 14:45
11:15
9. Aanpak ter voorkoming escalatie, kortweg AVE
Domeinoverstijgend | Dexter 28 | Eindigt: 12:00
13:00
24. Potentieel gevaarlijk gedrag – wachten tot het misgaat?
Zorg- en veiligheidshuizen | Dexter 28 | Eindigt: 13:45
14:00
39. Integraal werken, wat is dat nou?
Domeinoverstijgend | Dexter 28 | Eindigt: 14:45
15:00
49. Verward of radicaal? Voorkomen en tegengaan van radicalisering bij vreemdelingen en statushouders
Radicalisering | Dexter 28 | Eindigt: 15:45
11:15
10. Reclasseren in de wijk
Re-integratie ex-gedetineerden | Dexter 26 | Eindigt: 12:00
13:00
25. Handle with Care
Kindermishandeling en huiselijk geweld | Dexter 26 | Eindigt: 13:45
14:00
40. Maatwerk in de meest complexe gevallen: Hoe doe je dat?!
Domeinoverstijgend | Dexter 26 | Eindigt: 14:45
15:00
50. Nieuwe aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens en na detentie
Re-integratie ex-gedetineerden | Dexter 26 | Eindigt: 15:45
11:15
11. Aanpak arbeidsuitbuiting: samenwerking tussen veiligheid en zorg in de praktijk
Mensenhandel | Dexter 11 | Eindigt: 12:00
13:00
26. Forensische zorg in een strafrechtelijk kader; een praktische introductie
Re-integratie ex-gedetineerden | Dexter 11 | Eindigt: 13:45
14:00
41. Zorg- en Veiligheidshuizen? Dus dàt doen ze!
Zorg- en veiligheidshuizen | Dexter 11 | Eindigt: 14:45
15:00
51. Het lokale netwerk na Veilig Thuis
Kindermishandeling en huiselijk geweld | Dexter 11 | Eindigt: 15:45
11:15
12. Zorg ontmoet veiligheid: denken in mogelijkheden!
Domeinoverstijgend | Dexter 24 | Eindigt: 12:00
13:00
27. Actieoverleg: de casus centraal. Vroegtijdig afstemmen van acties.
Domeinoverstijgend | Dexter 24 | Eindigt: 13:45
14:00
42. Managen over domeinen heen: aanpak integrale vraagstukken jongvolwassenen
Domeinoverstijgend | Dexter 24 | Eindigt: 14:45
15:00
52. Een Aanpak Seksueel Geweld voor elke regio!
Kindermishandeling en huiselijk geweld | Dexter 24 | Eindigt: 15:45
11:15
13. Voorkomen dat jongeren (opnieuw) met Justitie in aanraking komen
Domeinoverstijgend | Dexter 22 | Eindigt: 12:00
13:00
28. (Ge)woon en veilig thuis: het Buitenshuisproject
Domeinoverstijgend | Dexter 22 | Eindigt: 13:45
14:00
43. Transforensisch Maatwerkarrangement
Domeinoverstijgend | Dexter 22 | Eindigt: 14:45
15:00
53. Straatdokters – Over ‘arme sinnelose menschen’ en zorg van de straat
Personen met verward gedrag | Dexter 22 | Eindigt: 15:45
11:15
14. Zie jij het ook?
Mensenhandel | Rode Geus | Eindigt: 12:00
13:00
29. Zorg & Veilig/project Allen voor één Zaanstreek-Waterland
Domeinoverstijgend | Rode Geus | Eindigt: 13:45
14:00
44. Woningcorporaties: oplosser of veroorzaker van zorg- en veiligheidsproblemen?
Domeinoverstijgend | Rode Geus | Eindigt: 14:45
15:00
54. (Samen)Werken aan duurzame veiligheid (z)onder 1 dak: hoe doe je dat?
Domeinoverstijgend | Rode Geus | Eindigt: 15:45
48. Rol van de wijkagent als spil in verbinding zorg, veiligheid en sociaal domein
Domeinoverstijgend | Dexter 13 | Eindigt: 15:45
11:45
55. De Wet Verplichte GGZ; als zorg dwang wordt.
Personen met verward gedrag | Limousin 2 (plenaire zaal) | Eindigt: 12:30
12:00
Lunch
Algemeen | Informatiemarkt | Eindigt: 13:00
13:00
Informatiemarkt en catering
Algemeen | Informatiemarkt | Eindigt: 16:30

Legenda

 
Algemeen
 
Domeinoverstijgend
 
Kindermishandeling en huiselijk geweld
 
Mensenhandel
 
Personen met verward gedrag
 
Radicalisering
 
Re-integratie ex-gedetineerden
 
Speciaal voor projectleiders
 
Zorg- en veiligheidshuizen
 
Informatiemarkt
Limousin 2 (plenaire zaal)
Limousin 3
Dexter 19
Dexter 30
Galloway
Dexter 17
Dexter 18
Dexter 16
Dexter 15
Dexter 13
Dexter 28
Dexter 26
Dexter 11
Dexter 24
Dexter 22
Rode Geus
  09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontvangst
Informatiemarkt en catering
Netwerkborrel
Plenair programma
Plenaire afsluiting
Besloten sessie Geweld Hoort Nergens Thuis
15. Het tegengaan van radicalisering op het snijvlak van zorg en veiligheid.
30. LVBEELD, LVB en niet LVB jongeren in beeld, discussie van en tussen professionals
20. ‘Dealen met Wanhoop’
31. Kruip in de huid van…. Wonen op vakantieparken: a wicked problem
1. Proeftuinen Ketenveldnorm
17. Samen leren van calamiteiten in gezinnen
32. Van wijkbewoner naar gedetineerde en weer terug.
2. Wijkrechtbank: probleemoplossing centraal
18. Een brede blik, een gedeelde visie en een lange adem! Preventie van polarisatie en radicalisering met het jeugddomein
33. De meerwaarde van Ervaringsdeskundigheid
3. Toeleiding naar Zorg- en Veiligheidshuizen
19. Veilige terugkeer in de samenleving met de passende zorg? - samenwerking DJI met (netwerk-) partners
34. Spreekuur Huiselijk Geweld ZSM
4. Regionaal projectleiderschap onder de loep
5. Bureau Nazorg ex-gedetineerden Gemeente 's-Hertogenbosch, De Bossche Aanpak
16. Woonoverlast: Mijn geweld(ad)ige buurman
35. “Wat kunnen we doen voor mijn zoon?”
45. Street-triage Twente
6. Workshop Aanpak multiproblematiek
21. Verwarring is een bron van vernieuwing
36. Centrum seksueel geweld
46. Lessen uit eigen (proef)tuin: integrale dienstverlening voor multiprobleemhuishoudens
7. Persoonlijk Top (X)- FIT (de praktijk achter de methodiek)
22. Pilot kwetsbare arrestanten Den Bosch
37. De beweging om tot een halt te komen, iedereen doet er toe
47. Detentie en Terugkeer Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam en JC Zaanstad
8. De foto, niet de film: informatie delen in het Sociaal Domein
23. Vuistregels voor informatie delen. ICT kan ook helpen.
38. De aanpak van mensenhandel en het gebruik van gegevens bij samenwerking
9. Aanpak ter voorkoming escalatie, kortweg AVE
24. Potentieel gevaarlijk gedrag – wachten tot het misgaat?
39. Integraal werken, wat is dat nou?
49. Verward of radicaal? Voorkomen en tegengaan van radicalisering bij vreemdelingen en statushouders
10. Reclasseren in de wijk
25. Handle with Care
40. Maatwerk in de meest complexe gevallen: Hoe doe je dat?!
50. Nieuwe aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens en na detentie
11. Aanpak arbeidsuitbuiting: samenwerking tussen veiligheid en zorg in de praktijk
26. Forensische zorg in een strafrechtelijk kader; een praktische introductie
41. Zorg- en Veiligheidshuizen? Dus dàt doen ze!
51. Het lokale netwerk na Veilig Thuis
12. Zorg ontmoet veiligheid: denken in mogelijkheden!
27. Actieoverleg: de casus centraal. Vroegtijdig afstemmen van acties.
42. Managen over domeinen heen: aanpak integrale vraagstukken jongvolwassenen
52. Een Aanpak Seksueel Geweld voor elke regio!
13. Voorkomen dat jongeren (opnieuw) met Justitie in aanraking komen
28. (Ge)woon en veilig thuis: het Buitenshuisproject
43. Transforensisch Maatwerkarrangement
53. Straatdokters – Over ‘arme sinnelose menschen’ en zorg van de straat
14. Zie jij het ook?
29. Zorg & Veilig/project Allen voor één Zaanstreek-Waterland
44. Woningcorporaties: oplosser of veroorzaker van zorg- en veiligheidsproblemen?
54. (Samen)Werken aan duurzame veiligheid (z)onder 1 dak: hoe doe je dat?
48. Rol van de wijkagent als spil in verbinding zorg, veiligheid en sociaal domein
55. De Wet Verplichte GGZ; als zorg dwang wordt.
Lunch
Informatiemarkt en catering

Geweld hoort nergens thuis

Geweld hoort nergens thuis
Geweld hoort nergens thuis (GHNT), zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mogen we  niet van wegkijken.

De opgave van het nationale meerjaren­programma GHNT is om huiselijk geweld en kindermishande­ling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken. We moeten met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de slacht­offers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving.

Geen gemakkelijke opdracht
Dat is geen eenvoudige opgave. De duurzame oplossing zit in betere samenwerking tussen profes­sionals, die verantwoordelijkheid nemen en die verantwoordelijkheid zorgvuldig overdragen. Hierbij is er extra aandacht voor speci­fieke groepen slachtoffers, zoals kinderen in complexe scheidingen, slachtoffers van mensenhandel, ouderenmishandeling en de problematiek rondom loverboys.

Het programma GHNT, initieert, verbindt en coördineert landelijke, regionale en lokale initiatieven en brengt synergie aan in de aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Om dit resultaat te behalen, sluit het programma aan bij de dagelijkse praktijk van meer dan één miljoen professionals uit het sociale en veiligheidsdomein, hun organisaties, de gemeenten en meerdere departementen om hen te faciliteren in multidisciplinair en systeemgericht samenwerken. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de 28 regionale projectleiders, aangesteld door de regio’s zelf, die als spin in het web van regionale samen­werkingsverbanden (centrumgemeenten) functioneren.

Speciaal programma-onderdeel
Tijdens de dag van Zorg & Veiligheid is er voor hen en andere betrokkenen bij het programma GHNT een speciaal programmaonderdeel waarin onder andere de regionale route 2021 wordt gelanceerd. Mevrouw Annemarie Penn te Strake, ambassadeur van het programma en burgemeester van Maastricht zal hierbij aanwezig zijn.

In een tafelgesprek met een betrokken wethouder, een regionaal projectleider, een ervaringsdeskundige en de directeur van het programma Jan Dirk Sprokkereef zal onder leiding van Ruben Maes (dagvoorzitter) gesproken worden over nut en noodzaak van de regionale route 2021 in relatie tot de ambities van het programma.

Nagenoeg alle regio’s hebben ingetekend op één of meerdere projecten die zij op de route naar 2021 extra aandacht zullen geven en zo anderen inspireren om hier ook verder mee te komen. De gekozen projecten zijn veelal gekoppeld aan de prioriteiten van het programma GHNT.

Na het officiële startsein, dat door Annemarie Penn wordt gegeven, wordt ook stil gestaan bij de impactmonitor. Deze zal gedurende de looptijd van het programma GHNT, maar ook daarna, inzichtelijk maken of onze gezamenlijke inspanningen om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te krijgen en duurzaam te stoppen daadwerkelijk verschil maken in de levens van mensen.

Informatiemarkt

Op de informatiemarkt kunt u de gehele dag terecht om u te laten informeren en collega's uit het hele land te ontmoeten. Op de informatiemarkt zijn aanwezig:

1 VR-Lab Sexting
2 VR-Lab Kindermishandeling
3 KCHN
4 MIND landelijk Platform Psychische Gezondheid
5 Toezicht Sociaal Domein
6 VNG
6A Registerplein
7 LVB in de strafrechtketen
8 Privacy en Gegevensdeling
9 GGD GHOR Nederland
10 Perspectief Herstelbemiddeling
10A Schadefonds Geweldsmisdrijven
10B Centrum Seksueel Geweld
11 K I N D  / Exodus Nederland
12 Radboud MC
13 MHFA
14 Movisie
15 Augeo Foundation
16 ZonMw

 

Informatie

Datum & Locatie

Het congres vindt plaats op maandag 17 juni 2019 in Congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch.

Adres
Oude Engelenseweg 1
5222 AA 's-Hertogenbosch

Auto: Er is directe parkeergelegenheid bij het congrescentrum. Er geldt betaald parkeren. Parkeerkosten worden niet vergoed.
OV: Het congrescentrum ligt op loopafstand van NS station 's-Hertogenbosch.

Bekijk de routebeschrijving

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor (beleids)adviseurs, lokale of regionale projectleiders, (proces)regisseurs, managers en personen die anderszins als sleutelfiguur werkzaam zijn op het snijvlak van zorg, veiligheid en sociaal domein. Zoals professionals die in voornoemde hoedanigheid werkzaam zijn bij bijvoorbeeld gemeente, Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuis, ZSM, sociale wijkteams, ketenpartners en zorginstellingen.

Organisatie

De dag wordt georganiseerd door de VNG, het programma Geweld hoort nergens thuis, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De logistieke organisatie van het congres ligt in handen van VNG Congressen. 

Deelnamekosten

Deelname aan het congres is gratis. 
In geval van no-show, zonder bericht van afmelding, worden annuleringskosten van 50 euro ex. btw in rekening gebracht. 

Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u zich afmelden -of een vervangende collega aanmelden- door middel van de link die u ontvangt in de automatische bevestigingsmail na inschrijving. 

Inschrijven

Na afronding van uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving.
Een week voorafgaand aan het congres ontvangt u een definitieve bevestiging met praktische informatie.
Inschrijven is uitsluitend mogelijk via het aanmeldformulier op deze website. 

Privacy

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Contact

VNG Congressen
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
t. 070 – 373 80 63
e. vngcongressen@vng.nl